Osteopatia

Osteopatia (foto 1) - Osteocentre Manresa

És una teràpia manual basada en l’experiència clínica del seu fundador, l’americà Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917). Segons Still el cos humà és una unitat indivisible, en què estructura (anatomia) i funció (fisiologia) són totalment interdependents.

L’osteopatia és una medicina manual que relaciona les diferents estructures del cos i la seva funció.

A partir d’un diagnòstic osteopàtic, tenint en compte l’estat de salut de cada pacient, i respectant els principis generals de la medicina, l’osteòpata utilitza una gran varietat de tècniques de tractament manuals, efectives i segures, destinades a:

  • La normalització dels diferents teixits orgànics en disfunció (ossi, muscular, conjuntiu, etc).
  • Establir les relacions adequades entre les diferents parts del cos (mecàniques, neurològiques i dels fluids).
  • El manteniment de l’equilibri i la integritat estructural global.

Osteopatia (foto 2) - Osteocentre Manresa

L’objectiu principal de l’osteòpata és restaurar l’equilibri global de l’individu a nivell mecànic, fluídic, neurològic i emocional.

L’osteòpata, a través de les seves tècniques, provoca la reacció desitjada en l’organisme del pacient per tal que aquest, per si sol, aconsegueixi el restabliment de les funcions normals. No sols ho aconsegueix en l’estructura tractada, sinó que ho fa en tot el pacient, ja que l’osteopatia no tracta malalties, tracta persones que pateixen una malaltia.